ไออาร์พีซี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยองครั้งที่ 7 “กระเป๋าผ้ารักษ์โลก”

ไออาร์พีซี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยองครั้งที่ 7 “กระเป๋าผ้ารักษ์โลก”
ไออาร์พีซี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง

ครั้งที่ 7 “กระเป๋าผ้ารักษ์โลก”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.00-12.00 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอเมืองระยอง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำโดย นายไพฑูรย์ สุวรรณพิทักษ์ ผู้ชำนาญการ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่กิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรม DIY : Do it yourself “กระเป๋าผ้ารักษ์โลก” จากวัสดุเสื้อและกางเกงที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯกับชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย แบ่งปัน และใส่ใจ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

โพสต์เมื่อ :
2566-05-25 09:03:39
 129
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์