BST Group รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร CSR - DIW Continuous Award 2023 ก้าวสู่ธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด ESG

BST Group รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร CSR - DIW Continuous Award 2023 ก้าวสู่ธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด ESG
BST Group รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร CSR - DIW Continuous Award 2023 ก้าวสู่ธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด ESG 
 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 กลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Group) เข้ารับมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 (CSR-DIW Continuous Award 2023) โดยมีคุณสมเกียรติ บุญศักดิ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตัวแทนบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) คุณธนิดา อาภาวุฒิชัย ผู้จัดการส่วนกระบวนการผลิต ตัวแทนบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (โครงการผลิตน้ำยาง เอ็น บี อาร์) และคุณสุวรรณา ธำรงโรจนโกมล ผู้จัดการส่วนกระบวนการผลิต ตัวแทนบริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) เข้าร่วมรับรางวัล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัล ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งกลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Group) ทั้ง 3 บริษัท ได้ปฏิบัติตาม 7 หัวข้อหลัก และ 9 เกณฑ์ปฏิบัติ ซึ่งเป็นหลักในการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดการยอมรับจากชุมชน สังคม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ BST Group ยังเล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด โดยการบริหารจัดการ ตามแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) โดยมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals; SDGs)

#BST #CSRDIW #ESG

โพสต์เมื่อ :
2566-09-15 09:32:40
 140
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์