สทร. ขอมีส่วนร่วมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดชายฝั่งทะเลร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ICC Day 2023

สทร. ขอมีส่วนร่วมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดชายฝั่งทะเลร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ICC Day 2023
สทร. ขอมีส่วนร่วมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดชายฝั่งทะเล
ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ICC Day 2023
วันที่ 16 กันยายน 2566 นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สทร. ตัวแทน สทร. พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลครั้งที่ 21 International Coastal Cleanup Day ( ICC Day ) โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หาดแหลมเจริญจ.ระยอง กิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดการจัดทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนในทุกๆปี โดยเป็นการร่วมมือกันของหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ชุมชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศชายฝั่ง และได้สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาชายหาดให้คงความสวยงาม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี รณรงค์ป้องกันปัญหาขยะชายฝั่งที่สะสมให้ลดลง ปลอดขยะ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่น
โพสต์เมื่อ :
2566-09-19 10:58:44
 21
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์