Dow หนุนชุมชน สืบสานประเพณีไทย สร้างสุขวันลอยกระทง บ้านฉาง-มาบตาพุด

Dow หนุนชุมชน สืบสานประเพณีไทย สร้างสุขวันลอยกระทง บ้านฉาง-มาบตาพุด


Dow หนุนชุมชน สืบสานประเพณีไทย สร้างสุขวันลอยกระทง บ้านฉาง-มาบตาพุด

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) สานต่อความผูกพันกับชุมชน ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงในชุมชนประจำปี 2566 โดยได้สนับสนุนงบประมาณและเครื่องใช้ไฟฟ้าและของรางวัลอื่น ๆ ในการจับฉลากสอยดาวรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมกับนำพนักงานดาวอาสาไปประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และร่วมสร้างความสุขในงานลอยกระทงให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านฉางและมาบตาพุดระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ Dow ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ เห็นคุณค่าความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และรักษาไว้ให้คงอยู่ถึงชนรุ่นหลังสืบไป
โพสต์เมื่อ :
2566-11-29 09:29:54
 119
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์