โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมงานมหกรรมเล่าขาน ตำนานเมืองระยอง ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน โครงการ CSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมงานมหกรรมเล่าขาน ตำนานเมืองระยอง ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน โครงการ CSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมงานมหกรรมเล่าขาน ตำนานเมืองระยอง ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน โครงการ CSR สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


31 มีนาคม 2567 - บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) โดยคุณอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและองค์กรสัมพันธ์ นำคณะเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าฯ เข้าร่วมงาน มหกรรมเล่าขาน ตำนานเมืองระยอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2567 บริเวณถนนริมน้ำ ฝั่งโรงเรียนอนุบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีนายกำธร เวหน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน

การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้มีโอกาสจัดแสดงนิทรรศการ สื่อสาร โครงการ CSR (กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม) ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี อาทิ โครงการปุ๋ยจากเศษใบไม้ โครงการผักปลอดภัย โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการที่มีการประยุกต์นำ วิธีการของศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน ตามหลัก ESG (Environmental, Social, Governance) สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อนึ่ง ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียงสื่อผสมการแสดงทางวัฒนธรรมบนเวที ร่วมด้วยการประกวดแข่งขันพูดภาษาถิ่นระยอง ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง มอบโล่รางวัลขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม และมอบโล่ผู้สนับสนุนการจัดงาน นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายอาหารท้องถิ่น คาวหวาน เสื้อผ้า ของดีจังหวัดระยอง ถือเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความหลากหลาย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง อย่างเป็นรูปธรรม โดยงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ.2567

บีแอลซีพี มุ่งพัฒนาพลังงานที่มั่นคง เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โพสต์เมื่อ :
2567-04-02 09:43:51
 41
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์