NPC บริษัทในกลุ่ม GC ส่งโดรนติดกล้องตรวจจับความร้อน พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงครบชุด

NPC บริษัทในกลุ่ม GC ส่งโดรนติดกล้องตรวจจับความร้อน พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงครบชุด
NPC บริษัทในกลุ่ม GC ส่งโดรนติดกล้องตรวจจับความร้อน
พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงครบชุด และบุคลากร
ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมี ในจังหวัดระยอง
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด หรือ NPC เป็นบริษัทในกลุ่มของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องของการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและมีอุปกรณ์ในการระงับเหตุฉุกเฉินพร้อมมากที่สุด ได้ส่งบุคลากรผู้ที่เชี่ยวชาญในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินและกู้ภัย จำนวน 30 นาย พร้อมด้วย อุปกรณ์และสารดับเพลิงครบชุด ประกอบด้วย โดรนติดกล้องตรวจจับความร้อน ชุดอุปกรณ์โดรนที่มีการติดกล้องตรวจจับความร้อน Thermal Image หุ่นยนต์ดับเพลิง (Fire Fighting Robot) สารดับเพลิง F-500 โฟมดับเพลิง และเครื่องสูบและส่งน้ำ โดยทีมผู้ที่เชี่ยวชาญในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินและกู้ภัยของบริษัท NPC ได้มีการวางแผนร่วม (รวมถึงให้คำปรึกษา) กับหน่วยงานราชการและปรับแผนให้เหมาะสมกับหน้างาน ภารกิจที่ NPC ได้รับมอบหมายคือพื้นที่ของโกดังต่าง ๆ (ในช่วงต้น) และสุดท้ายให้รับผิดชอบโกดังที่ 3 (มีเชื้อเพลิงที่ดับยากและอันตราย) ซึ่งโดยในภาพรวม สามารถช่วยประเมินสถานการณ์ได้ล่วงหน้า จัดการกับเหตุการณ์ก่อนเกิดความเสียหาย ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ช่วยลดความรุนแรงและจำกัดความเสียหายของพื้นที่เอาไว้ได้สำเร็จ และสามารถลดปริมาณน้ำปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกด้วย
จากเหตุเพลิงไหม้ ภายในบริษัท วินโพรเสส บ้านหนองพวา ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2567 NPC ได้ส่งบุคลากรผู้ที่เชี่ยวชาญในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินและกู้ภัย พร้อมด้วย อุปกรณ์และสารดับเพลิงครบชุด ประกอบด้วย โดรนติดกล้องตรวจจับความร้อน ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับภารกิจในครั้งนี้ ชุดอุปกรณ์โดรน ที่มีการติดกล้องตรวจจับความร้อน Thermal Image สามารถบินเข้าไปตรวจประเมินจุดไฟไหม้ จุดความร้อน (Hot Spot) ที่มีความร้อนสะสมสูง และจุดอันตราย โดยแสดงเป็นภาพที่มีเฉดสีบ่งบอกถึงจุดความร้อนสะสมและสามารถดูภาพแบบปกติได้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลให้ทีมผู้บัญชาการเหตุการณ์ ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ และใช้ประเมินสถานการณ์ได้ล่วงหน้า สามารถจัดการกับเหตุการณ์ก่อนเกิดความเสียหาย ทำให้การระงับเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และลดปริมาณน้ำปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อีกทั้งได้ส่ง หุ่นยนต์ดับเพลิง (Fire Fighting Robot), สารดับเพลิง F-500 เป็นสาร Encapsulator ที่องค์กร NFPA รับรองว่าสามารถดับไฟจากโลหะที่ลุกติดไฟได้ดี จำนวนมากกว่า 5,100 ลิตรและโฟมดับเพลิง จำนวน 2,800 ลิตร พร้อมเครื่องสูบและส่งน้ำ Trailer Fire Pump 2000 GPM เข้าระงับเหตุในพื้นที่ที่รับมอบหมายคือพื้นที่ของโกดังที่ 3 เป็นการดับเพลิงโลหะติดไฟ (Aluminium Dross) ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องจากการใช้สารดับเพลิง F-500 ฉีดควบคุมพื้นที่เพลิงไหม้ เพื่อลดความรุนแรงและสามารถจำกัดความเสียหายของพื้นที่เอาไว้ได้สำเร็จ


โพสต์เมื่อ :
2567-04-29 16:37:56
 77
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์