GPSC จับมือวิทยาลัยเทคนิคระยอง พัฒนาทักษะติดตั้งโซล่าร์ฯมุ่งสร้างอาชีพให้นักศึกษาและชุมชนในพื้นที่เป็นผู้ประกอบการในอนาคต

GPSC จับมือวิทยาลัยเทคนิคระยอง พัฒนาทักษะติดตั้งโซล่าร์ฯมุ่งสร้างอาชีพให้นักศึกษาและชุมชนในพื้นที่เป็นผู้ประกอบการในอนาคต
GPSC จับมือวิทยาลัยเทคนิคระยอง พัฒนาทักษะติดตั้งโซล่าร์ฯ
มุ่งสร้างอาชีพให้นักศึกษาและชุมชนในพื้นที่เป็นผู้ประกอบการในอนาคต

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ดร.พัฑฒิ บุณยสุขานนท์ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสาธารณะ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โครงการโซล่าร์สร้างอาชีพสู่ชุมชนยั่งยืน (Solarman) เพื่อพัฒนาทักษะการติดตั้งโซลาร์เซลล์อย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและปลอดภัยกับทั้งผู้ติดตั้งและผู้ใช้งาน ให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาและชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ในอนาคต การอบรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นที่ ห้องประชุมอาคารวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

โพสต์เมื่อ :
2567-05-11 08:16:36
 115
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์