• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • "โครงการจิตอาสาประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันพ่อแห่งชาติ"

"โครงการจิตอาสาประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันพ่อแห่งชาติ"

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • "โครงการจิตอาสาประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันพ่อแห่งชาติ"

"โครงการจิตอาสาประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันพ่อแห่งชาติ"
"โครงการจิตอาสาประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันพ่อแห่งชาติ"

 วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายภุชงค์ วีรวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส    DIV INIM   บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ นายโกเมน ผิวพุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สอจ.ระยอง และนายวรพล ใจเสงี่ยม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลบ้านแลง เพื่อสำรวจและ ดำเนินกิจกรรมสำหรับการจัดทำโครงการจิตอาสาประจำปี พ.ศ.2567 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้

  1. กิจกรรมดูแลคูคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคูคลอง ณ คลองตาสอน ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  2. กิจกรรมดูแลระบบไฟฟ้าสาธารณสถาน ณ วัดจุฬามุนี ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

            บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

โพสต์เมื่อ :
2567-06-10 11:33:08
 49
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์