BST เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจุฬาฯ เยี่ยมชมโรงงาน

BST เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจุฬาฯ เยี่ยมชมโรงงาน


BST เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจุฬาฯ เยี่ยมชมโรงงาน
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) นำโดยคุณวิโรจน์ เลิศสลัก ผู้จัดการโรงงาน BST SITE 1 คุณณัฐพร ทรงศิริ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบริหารกระบวนการผลิต และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงาน สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี และวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 23 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการผลิต รวมทั้งการจัดการและบริหารโรงงานของบริษัทฯ ซึ่งการเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เป็นการตอบแทนคืนสู่สังคมซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร SUCCESS Together อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสามารถนำไปต่อยอดสู่วิชาชีพต่อไปได้ในอนาคต
#BST


โพสต์เมื่อ :
2567-06-10 14:32:28
 39
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์