Dow ร่วมพิทักษ์ชายหาดและป่าชายเลน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมและวันทะเลโลก

Dow ร่วมพิทักษ์ชายหาดและป่าชายเลน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมและวันทะเลโลก
Dow ร่วมพิทักษ์ชายหาดและป่าชายเลน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมและวันทะเลโลก

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมพิทักษ์ชายหาดและป่าชายเลนผ่าน 2 กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมและวันทะเลโลก โดยดาวอาสากว่า 50 คนได้ร่วมกันเก็บขยะชายหาด ทาสีฟุตบาท ตีเส้นจราจร บริเวณหาดน้ำริน อำเภอบ้านฉาง กับเทศบาลตำบลบ้านฉาง และปล่อยพันธุ์ปลากะพงจำนวน 500 ตัว และเก็บขยะจำนวน 484.5 กิโลกรัมในป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมือง กับส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทระพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยมีคุณนาฎนดา ธรินทร์วรคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาด้านวิศวกรรม พร้อมจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า 100 คน เพื่อให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้คงความสะอาดสวยงามต่อไป

โพสต์เมื่อ :
2567-06-12 10:56:45
 54
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์