• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • ผู้ว่า ฯ ระยอง ร่วมกับ คณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบ ด้านสิ่งแวดล้อม ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

ผู้ว่า ฯ ระยอง ร่วมกับ คณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบ ด้านสิ่งแวดล้อม ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • ผู้ว่า ฯ ระยอง ร่วมกับ คณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบ ด้านสิ่งแวดล้อม ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3

ผู้ว่า ฯ ระยอง ร่วมกับ คณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบ ด้านสิ่งแวดล้อม ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3
ผู้ว่า ฯ ระยอง ร่วมกับ คณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบ ด้านสิ่งแวดล้อม ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3


วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ให้เกียรติร่วมลงพื้นที่ ร่วมกับ คณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์ และ ผู้แทนชุมชน จำนวน 30 คน ตรวจเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (อาคารเดิม) ด้าน โครงการฯมีผู้แทนเข้าร่วมต้อนรับ ได้แก่ 1.นายปมุข เตพละกุล ผช.ผวก.ปก3, รก.ผอ สทร. 2.นางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผช.ผอ.สทร 3.นายสดุดี สุจริต ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง GMTP 4. นายรัฐฐา นาคประดา ผู้จัดการโครงการ ITD พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบติการฝ่ายต่างๆ มีการบรรยายความก้าวหน้าในการก่อสร้าง และ การจัดการด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน และชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ฯ ซึ่งมีการบรรยาย การซักถาม และการตอบคำถาม และข้อเสนอแนะที่ดีจากผู้เยี่ยมชม และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ หลังจากการบรรยายแล้วได้ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างติดตามการทำงานของโครงการฯในลำดับต่อไป ซึ่งการติดตามตรวจสอบของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่เริ่มโครงการฯ โดยคณะกรรมการมาจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ตัวแทนชุมชน กลุ่มประมง กลุ่มวิชาการ ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม เป็นต้น ได้มีการติดตามตรวจสอบโครงการฯมาโดยตลอด เป็นระยะๆ ตลอดการก่อสร้างโครงการฯ เพื่อการกำกับ ตามมาตรการอีเอชไอเอ และ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน


โพสต์เมื่อ :
2567-06-14 10:23:07
 77
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์