• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • บริษัทในเครือคอร์เบียน นำโดยคุณรดาพร หงษ์ทอง และคุณชาลิสา  ภูฆัง เจ้าหน้าชุมชนสัมพันธ์  จัดกิจกรรมโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยชีวิต”

บริษัทในเครือคอร์เบียน นำโดยคุณรดาพร หงษ์ทอง และคุณชาลิสา  ภูฆัง เจ้าหน้าชุมชนสัมพันธ์  จัดกิจกรรมโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยชีวิต”

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • บริษัทในเครือคอร์เบียน นำโดยคุณรดาพร หงษ์ทอง และคุณชาลิสา  ภูฆัง เจ้าหน้าชุมชนสัมพันธ์  จัดกิจกรรมโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยชีวิต”

บริษัทในเครือคอร์เบียน นำโดยคุณรดาพร หงษ์ทอง และคุณชาลิสา  ภูฆัง เจ้าหน้าชุมชนสัมพันธ์  จัดกิจกรรมโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยชีวิต”
บริษัทในเครือคอร์เบียน นำโดยคุณรดาพร หงษ์ทอง และคุณชาลิสา  ภูฆัง เจ้าหน้าชุมชนสัมพันธ์  จัดกิจกรรมโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยชีวิต” ร่วมกับตำรวจจราจร สภ.บ้านฉาง โดยได้รับความอนุเคราะห์ประสานงานจาก ร.ต.ต.บินศรี ปัญญาเพรียน นำเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมของโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุงและโรงเรียนบ้านพยูน ในวันที่ 4 และ 5 มิถุนายน 2567 ตามลำดับ 

นอกจากการอบรมให้ความรู้แบบสนุกสนาน เข้าใจง่ายแล้ว จะมีกิจกรรมปลุกจิตสำนึกทบทวนความรู้โดยครูประจำโครงการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นระยะ รวมทั้งจะมีการวัดผลการปฏิบัติจริงของนักเรียนและผู้ปกครองจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคม 2567 ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการนี้จะบรรลุผลและสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยแก่เยาวชนและคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

โพสต์เมื่อ :
2567-06-14 15:23:43
 23
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์