Dow ได้รับการรับรอง ‘สถานที่ทำงานยอดเยี่ยม’ 2 ปีติดต่อกัน

Dow ได้รับการรับรอง ‘สถานที่ทำงานยอดเยี่ยม’ 2 ปีติดต่อกัน
Dow ได้รับการรับรอง ‘สถานที่ทำงานยอดเยี่ยม’ 2 ปีติดต่อกัน

จากความโดดเด่นในการสร้างองค์กรที่ดีที่สุดเพื่อพนักงาน และความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีตลอดชีวิตการทำงาน และการสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการยอมรับความแตกต่างหลากหลายในองค์กร ทำให้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ได้รับการรับรองสถานที่ทำงานยอดเยี่ยมจาก Great Place to Work® เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยผลสำรวจเผยว่าพนักงานกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กว่า 82% เห็นด้วยว่า “Dow คือสถานที่ทำงานยอดเยี่ยม” ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินในด้านต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงดัชนีความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อผู้บริหาร ความภาคภูมิใจในงานที่ทำ ระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน การสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ยอดเยี่ยม และให้การยอมรับบุคคลากรที่มีความหลากหลายในเกณฑ์ที่สูงกว่ามาตรฐานโดยรวมของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมและหลักการที่ Dow ยึดมั่น รวมถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสร้างที่ทํางานซึ่งให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน เคารพซึ่งกันและกัน และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุดในการทำงาน

โพสต์เมื่อ :
2567-06-17 10:34:53
 99
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์