BST ส่งเสริมด้านทันตกรรม จัดรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สนับสนุนโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

BST ส่งเสริมด้านทันตกรรม จัดรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สนับสนุนโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี
BST ส่งเสริมด้านทันตกรรม จัดรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สนับสนุนโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด หรือ BST นำโดยคุณบุษบา บุญมั่น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ภายใต้การดูแลโครงการของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และร่วมสนับสนุนรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งใช้ในการตรวจรักษาโรคทันตกรรม แก่เด็กนักเรียนเป้าหมาย 700 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง จ.ระยอง โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนร่วมสนับสนุนโครงการด้วย
BST มีเป้าหมายร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable development Goals (SDGs) ที่เป็นเป้าหมายระดับโลกจำนวน 17 เป้าหมาย ครอบคลุมทั้งประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะร่วมกันผลักดันให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีโดยไม่ทำลายโลก ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 3 เสาหลัก ของมิติความยั่งยืน ซึ่งนำมาสู่การตั้งเป็น ESG Policy (Environmental Social & Governance) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน
BST "มุ่งมั่นความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมอยู่คู่ชุมชน"

โพสต์เมื่อ :
2567-06-20 09:45:08
 33
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์