โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมเปิดวิสัยทัศน์ ในงานเสวนา "ทิศทางไทย สังคมคาร์บอนต่ำ"

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมเปิดวิสัยทัศน์ ในงานเสวนา "ทิศทางไทย สังคมคาร์บอนต่ำ"
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมเปิดวิสัยทัศน์ ในงานเสวนา "ทิศทางไทย สังคมคาร์บอนต่ำ"

21 มิถุนายน 2567 – คุณยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการเสวนา "ทิศทางโลก ทิศทางไทย ในสังคมคาร์บอนต่ำ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เราจะเดินสู่เป้าหมาย อย่างไร" ภายใต้ "โครงการเสริมสร้างความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เพื่อมุ่งสู่การเป็น สังคมคาร์บอนต่ำ" ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด

คุณยุทธนา เจริญวงศ์ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ตอบรับนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ของประเทศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน โดยการจัดทำ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ตามนโยบาย ESG (Environmental, Social, and Governance) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาพลังงานสะอาด ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การเสวนาครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงานสะอาดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

บีแอลซีพี มุ่งพัฒนาพลังงานที่มั่นคง เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โพสต์เมื่อ :
2567-06-22 13:37:59
 60
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์