“ พีทีที แทงค์ฯ” ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสมดุลระบบนิเวศ ท้องทะเลไทย

“ พีทีที แทงค์ฯ” ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสมดุลระบบนิเวศ ท้องทะเลไทย
“ พีทีที แทงค์ฯ” ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
คืนสมดุลระบบนิเวศ ท้องทะเลไทย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายรุจ สุวรรณเสวก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด และพนักงานจิตอาสา CSR Ambassador เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระยอง ปี 2567 (ต่อเนื่อง) ปีที่ 22 ณ บริเวณกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดพลา บ้านพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยนายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายและภาครัฐ กลุ่มประมงเรือเล็กหาดพลา บ้านพลา ร่วมจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี

สำหรับจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเล ,รักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง , ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ,วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี ได้แก่ แม่พันธุ์ปูม้า จำนวน 299 ตัว ,ลูกพันธุ์หอยหวาน จำนวน 10,000 ตัว ,กุ้งทะเล จำนวน 500,000 ตัว ,ปลากะพงขาว จำนวน 2,000 ตัว รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 512,299 ตัว เพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนลงสู่ทะเลต่อไป

โพสต์เมื่อ :
2567-07-09 09:44:26
 21
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์