Dow วว. และพันธมิตรจัดเวิร์กช้อปรีไซเคิล เปลี่ยนวิกฤตขยะเป็นโอกาสสร้างชุมชนบ้านฉางสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจหมุนเวียน

Dow วว. และพันธมิตรจัดเวิร์กช้อปรีไซเคิล เปลี่ยนวิกฤตขยะเป็นโอกาสสร้างชุมชนบ้านฉางสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจหมุนเวียน
Dow วว. และพันธมิตรจัดเวิร์กช้อปรีไซเคิล เปลี่ยนวิกฤตขยะเป็นโอกาสสร้างชุมชนบ้านฉางสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจหมุนเวียน
ศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร (Material Recovery Facility: MRF) เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาพลาสติกใช้แล้วและวัสดุรีไซเคิลในหลุมฝังกลบเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ ลดปริมาณขยะหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดเวิร์กช้อปให้ความรู้แก่ตัวแทนชุมชนใน 6 หมู่ของเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง พร้อมลงพื้นที่นำร่องรับซื้อวัสดุรีไซเคิลผ่านกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลเคลื่อนที่ ตั้งเป้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างรายได้กลับคืนสู่ครัวเรือนและท้องถิ่น และลดวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบ

โพสต์เมื่อ :
2567-07-10 09:40:06
 31
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์