โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รับรางวัล “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2564

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รับรางวัล “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2564

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รับรางวัล “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2564

25 กรกฏาคม 2565 – โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีรับมอบรางวัล “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2564 (สัญลักษณ์ธงขาว-ดาวเขียว) จากรองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายพรเทพ ภูริพัฒน์) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อแสดงให้เห็นว่า BLCP เป็นผู้ประกอบการที่มีผลการดำเนินงาน เพื่อลดและขจัดมลภาวะ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ควบคุม ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและด้วยความเข้มงวดจนถึงปัจจุบัน

บีแอลซีพี ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โพสต์เมื่อ :
2565-07-26 11:37:02
 76
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์