BST Group รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564

BST Group รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (Site2 NBL) และบริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564 (ธงขาว-ดาวเขียว : Green Star Award) จำนวน 3 รางวัล และรับประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 (ธงขาว-ดาวทอง : Gold Star Award) จำนวน 3 รางวัล รวมทั้งหมด 6 รางวัล จากคุณพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจะพิจารณามอบให้แก่องค์กรที่มีการรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับดีเยี่ยม ซึ่งจัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ
#BST
โพสต์เมื่อ :
2565-07-26 16:42:25
 61
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์