• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC Polymers) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนและโครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีน

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC Polymers) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนและโครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีน

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC Polymers) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนและโครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีน

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC Polymers) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนและโครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีน

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC Polymers) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนและโครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีน โดยคุณศรากร ยุ้นตน คุณบุปผาพรรณ พานทอง และคุณปารวี สิโนรัตน์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

  


โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีนได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ต่อเนื่อง 13 ปี ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2564 โดยในปี 2558 ถึง 2564 โรงงาน PP ได้รับรางวัลธงขาวดาวทองสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ต่อเนื่องตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีนได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ต่อเนื่อง 11 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2564 โดยในปี 2560 ถึง 2564 โรงงาน PDH ได้รับรางวัลธงขาวดาวทองสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ต่อเนื่องตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป การได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า HMC Polymers มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ผ่านการตรวจประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยได้รับการตรวจประเมินจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผู้แทนชุมชน ผู้แทนส่วนราชการ และสื่อมวลชนท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้หลัก HSE หรือ Health, Safety, Environment ที่ HMC Polymers กำหนดขึ้น และใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานมาตลอดเกือบ 40 ปี ซึ่งหลัก HSE นี้ยังเชื่อมโยงกับหลัก ESG ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสากลด้วย
โพสต์เมื่อ :
2565-08-02 13:07:10
 197
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์