ทุกโรงงานของ Dow ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน คว้ารางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม

ทุกโรงงานของ Dow ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน คว้ารางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม

ทุกโรงงานของ Dow ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน

คว้ารางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยมระยอง – 26 กรกฎาคม 2565 – นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และรัฐกิจสัมพันธ์ พร้อมกับผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำปี 2564 (ธงขาว-ดาวเขียวและรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยมประจำปี 2558-2564 (ธงขาว-ดาวทอง) จากนายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานปฏิบัติการ 3 ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยทุกโรงงานของ Dow ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการรับผิดชอบต่อสังคม            รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจะพิจารณามอบให้แก่องค์กรที่มีการรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับดีเยี่ยม ซึ่งจัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ
Dow เป็นบริษัทด้านวัสดุศาสตร์ที่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ามาตลอดระยะเวลา 125 ปี ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 55 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

โพสต์เมื่อ :
2565-08-02 13:19:21
 64
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์