• หน้าแรก

  • ข่าวเศรษฐกิจ

  • บีแอลซีพี ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณโรงงานสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในงานสัมนาวิชาการ ECO Innovation Forum 2022

บีแอลซีพี ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณโรงงานสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในงานสัมนาวิชาการ ECO Innovation Forum 2022

  • หน้าแรก

  • ข่าวเศรษฐกิจ

  • บีแอลซีพี ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณโรงงานสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในงานสัมนาวิชาการ ECO Innovation Forum 2022

บีแอลซีพี ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณโรงงานสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในงานสัมนาวิชาการ ECO Innovation Forum 2022
30 กันยายน 2565 – นายชาตรี โชคประยูรเธียร ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณโรงงานสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในงานสัมนาวิชาการ ECO Innovation Forum 2022 โดยนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีฯ และ นายวีริศ อัมระปาล เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรางวัล 

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการพึ่งพาอาศัยกัน (Symbiosis) โดยเน้นย้ำการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและดำเนินกิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด ESG  ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล (Environment, Social, Governance) เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals; SDGs)

 

บีแอลซีพี ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

โพสต์เมื่อ :
2565-10-10 15:18:13
 161
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์