• หน้าแรก

  • ข่าวเศรษฐกิจ

  • SCGC ส่งเสริมเศรษฐกิจระยองอย่างต่อเนื่อง จัดงาน ‘SCGC ชวน ชอป ชิม ฟิน ปี2’ ตามโมเดล BCG ขับเคลื่อนวิถีสังคมคาร์บอนต่ำ

SCGC ส่งเสริมเศรษฐกิจระยองอย่างต่อเนื่อง จัดงาน ‘SCGC ชวน ชอป ชิม ฟิน ปี2’ ตามโมเดล BCG ขับเคลื่อนวิถีสังคมคาร์บอนต่ำ

  • หน้าแรก

  • ข่าวเศรษฐกิจ

  • SCGC ส่งเสริมเศรษฐกิจระยองอย่างต่อเนื่อง จัดงาน ‘SCGC ชวน ชอป ชิม ฟิน ปี2’ ตามโมเดล BCG ขับเคลื่อนวิถีสังคมคาร์บอนต่ำ

SCGC ส่งเสริมเศรษฐกิจระยองอย่างต่อเนื่อง จัดงาน ‘SCGC ชวน ชอป ชิม ฟิน ปี2’ ตามโมเดล BCG ขับเคลื่อนวิถีสังคมคาร์บอนต่ำระยอง –
24 พฤศจิกายน 2565 : เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี (SCGC) ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ระยอง พาณิชย์จังหวัดระยอง สำนักนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จัดงาน ‘SCGC ชวน ชอป ชิม ฟิน ปี2’ ตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ระยอง มีร้านค้ากว่า 45 ร้านค้า พร้อมบูทนิทรรศการสินค้ารักษ์โลกตามแนวทาง BCG (Bio-Circular-Green Economy) รวมถึงการรณรงค์และส่งเสริมให้มีวิสาหกิจชุมชนลดโลกร้อน ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตสินค้า ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ สร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในจังหวัดระยอง โดย SCGC ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) มาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในมิติด้านสังคมที่สำคัญคือ การส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เน้นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในการนี้มี นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ในกลุ่มธุรกิจ SCGC เป็นตัวแทนจาก SCGC เข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจากนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

 

โพสต์เมื่อ :
2565-11-25 14:35:34
 200
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์