HMC Polymers สนับสนุนโครงการ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล  4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดระยอง

HMC Polymers สนับสนุนโครงการ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล  4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดระยอง
HMC Polymers สนับสนุนโครงการ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล  4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดระยอง

บริษัท เอ็ชเอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด  สนับสนุนงบประมาณจัดทำเสื้อและเหรียญรางวัล ภายใต้ “โครงการ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดระยอง” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสานพระราชกรณีกิจด้านการศึกษา และนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนา

ในการนี้ คุณบุปผาพรรณ พานทอง  ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบงบประมาณสนับสนุน โดยมีคุณอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และคุณธีรพันธ์ ศิริปักมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

อนึ่ง โครงการ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดระยอง เป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10.55 กิโลเมตร กำหนดการจัดงานในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพอากาศบ้านเพ (สร.บพ.) อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง

โพสต์เมื่อ :
2566-05-25 14:05:34
 113
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์