• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2566 บริษัทในเครือคอร์เบียน ได้แก่ บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ คอร์เบียน จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ภายใต้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2566 บริษัทในเครือคอร์เบียน ได้แก่ บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ คอร์เบียน จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ภายใต้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2566 บริษัทในเครือคอร์เบียน ได้แก่ บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ คอร์เบียน จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ภายใต้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2566 บริษัทในเครือคอร์เบียน ได้แก่ บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ คอร์เบียน จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ภายใต้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2566 บริษัทในเครือคอร์เบียน ได้แก่ บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ คอร์เบียน จำกัด เข้าร่วมโครงการอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ภายใต้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับเทศบาลตำบลบ้านฉางโดยมีการลงพื้นที่ทบทวนให้ความรู้เกี่ยวแผนฉุกเฉินให้กับชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่  

ผู้แทนของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คุณสัชญา เบญจกุล ผู้จัดการแผนกบริหารการผลิต (Operations Manager), คุณรวิ ทิมกาญจน์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Senior EHS Manager) พร้อมทีมงาน EHS และคุณชาลิสา ภูฆัง เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 

บริษัทฯ มีนโยบายสำคัญคือ ความปลอดภัยสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด (Safety First) ดังนั้นจึงพร้อมสนับสนุนโครงการของชุมชนในงานวันความปลอดภัยเทศบาลตำบลบ้านฉางเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ชุมชนตระหนักและมีความรู้ในป้องกันภัยและปฏิบัติตนในเมื่อเกิดอุบัติภัยได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที


โพสต์เมื่อ :
2566-09-13 14:38:49
 96
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์