• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รับรางวัลเกียรติยศ 'CSR-DIW Continuous Award 2023' ต่อเนื่องปีที่ 14 ยืนยันการเป็นสถานประกอบการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รับรางวัลเกียรติยศ 'CSR-DIW Continuous Award 2023' ต่อเนื่องปีที่ 14 ยืนยันการเป็นสถานประกอบการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รับรางวัลเกียรติยศ 'CSR-DIW Continuous Award 2023' ต่อเนื่องปีที่ 14 ยืนยันการเป็นสถานประกอบการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รับรางวัลเกียรติยศ 'CSR-DIW Continuous Award 2023' ต่อเนื่องปีที่ 14 ยืนยันการเป็นสถานประกอบการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม


โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี รับรางวัลเกียรติยศ 'CSR-DIW Continuous Award 2023' ต่อเนื่องปีที่ 14 ยืนยันการเป็นสถานประกอบการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

13 กันยายน 2566 - บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP/โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) โดยคุณเนาวรัตน์ กังวานกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2023” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยโล่ที่ได้รับในปีนี้ จะเป็นโล่สำหรับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการฯมาแล้วมากกว่า 10 ปี แสดงให้เห็นถึงการเป็นสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญ ตระหนัก ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ได้อย่างครบถ้วน จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงาน เป็นประธานเปิดงาน และให้เกียรติร่วมมอบรางวัลฯ

การได้รับรางวัลของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีในวันนี้ ถือเป็นการตอกย้ำการดำเนินงานที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญภายใต้กรอบการดำเนินงาน ESG (Environment, Social, Governance: สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล) และตามเป้าหมายการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs: Sustainable Development Goals) จึงเกิดโครงการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพิ่มรายได้ ชุมชนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลายโครงการ อาทิ โครงการดินผสมปลูก ที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณคาร์บอน เพิ่มคุณภาพชีวิต โครงการผักยกแคร่ ผักปลอดภัยที่ช่วยเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในชุมขนและวิทยาลัยต่างๆ เพื่อยกระดับการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ ซึ่งทั้งสามโครงการเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากหลากหลายโครงการที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

บีแอลซีพี ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โพสต์เมื่อ :
2566-09-14 14:19:02
 83
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์