• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • ไออาร์พีซี  ร่วมงานโครงการเผยแพร่และเรียนรู้ศิลปะการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอนจัดโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

ไออาร์พีซี  ร่วมงานโครงการเผยแพร่และเรียนรู้ศิลปะการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอนจัดโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • ไออาร์พีซี  ร่วมงานโครงการเผยแพร่และเรียนรู้ศิลปะการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอนจัดโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

ไออาร์พีซี  ร่วมงานโครงการเผยแพร่และเรียนรู้ศิลปะการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอนจัดโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
ไออาร์พีซี  ร่วมงานโครงการเผยแพร่และเรียนรู้ศิลปะการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอน

จัดโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์โรงละครหนังใหญ่วัดบ้านดอน ทต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง นายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมงานโครงการเผยแพร่และเรียนรู้ศิลปะการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอนจัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองและเครือข่าย โดยมีนายวรวุฒิ ด่านสมพงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด นายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ และนายสายัณห์ สวัสดิ์สุนทร รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองระยอง เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการฯ นี้ จัดให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษากว่า 140 คน จากโรงเรียนวัดบ้านดอน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง โรงเรียนวัดตาขัน และโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่วัดบ้านดอน สอนศิลปะการเชิดหนังใหญ่ และการทำตัวหนังใหญ่ โดยทีมงานหนังใหญ่ฯ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยมีความรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดระยอง

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความห่วงใย แบ่งปัน และใส่ใจ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

โพสต์เมื่อ :
2566-09-15 08:56:58
 101
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์