GC จับมือ TotalEnergies ENEOS เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

GC จับมือ TotalEnergies ENEOS เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero
GC จับมือ TotalEnergies ENEOS เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
Solar Rooftop เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero
ระยอง 14 กันยายน 2566 GC Group จับมือ TotalEnergies ENEOS ขับเคลื่อนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อช่วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ภายใต้โครงการนี้มีการดำเนินการผลิตไฟฟ้าด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์กว่า 11,000 แผง บนหลังคาของโรงงาน 5 แห่งของ GC เป็นการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 6.7 เมกะวัตต์-พีค (MWp) สร้างพลังงานทดแทนประมาณ 9,500 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) ต่อปี ทำให้บริษัท GC ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศได้เทียบเท่า 4,300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 64,500 ต้นตลอดระยะเวลาของสัญญา อีกทั้งยังสอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของ GC ที่มีแผนในการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่นยืน ไปพร้อมกับการดูแลลูกค้า ภายใต้แนวคิด "Together To Net Zero” ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ด้วยเป้าหมายระยะกลางในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลง 20% ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593
คุณปานโชค เอื้อธนาภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสาธารณูปโภค บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า หนึ่งในการดำเนินงานของ GC เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม คือการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานสะอาดที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างยั่งยืน โดยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) จะถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานทั้ง 5 แห่ง และอาคารสำนักงานระยองของ GC ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายการติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังโรงงานปิโตรเคมีของ GC Group เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero)
Miss. Elodie Renaud กรรมการผู้จัดการ บริษัท TotalEnergiesENEOS Renewables Distributed Generation Asia กล่าวว่า เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความเชื่อมั่นจาก GC ให้เป็นพันธมิตรด้านพลังงานในระยะยาว ในโครงการขนาด 6.7 MWp นี้ และได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนแนวทาง Together to Net Zero ในฐานะผู้ให้บริการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำในภูมิภาค เรามุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพและความน่าเชื่อถือของการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 20 ปี โดย TotalEnergies ENEOS ยินดีในความร่วมมือระยะยาวกับ GC ต่อไป

#GC #ดีขึ้นเพื่อคุณดีขึ้นเพื่อโลก #GCChemistryForBetterLiving #TotalEnergies ENEOS

โพสต์เมื่อ :
2566-09-15 09:12:14
 118
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์