วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 สทร. มอบขนมและน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาสี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 สทร. มอบขนมและน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาสี
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 สทร. มอบขนมและน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนวัดกรอกยายชา "กรอกยายชาเกมส์ 2566“ ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนวัดกรอกยายชา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านกีฬา อย่างสร้างสรรค์ และรู้รัก สามัคคี
ความรู้สึกทั้งหมด
Zapfm Zap และ คนอื่นๆ อีก 14 คน
โพสต์เมื่อ :
2566-11-15 09:19:20
 86
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์