• หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผอ.สน.ดอ.(มพ.) และนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านฉาง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่, ผู้ประกอบการ พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และชุมชนโดยรอบพื้นที่วัด รวมทั้งจิตอาสา ร่วมแห่องค์กฐิน พร้อมบริวารขอ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผอ.สน.ดอ.(มพ.) และนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านฉาง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่, ผู้ประกอบการ พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และชุมชนโดยรอบพื้นที่วัด รวมทั้งจิตอาสา ร่วมแห่องค์กฐิน พร้อมบริวารขอ

  • หน้าแรก

  • ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผอ.สน.ดอ.(มพ.) และนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านฉาง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่, ผู้ประกอบการ พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และชุมชนโดยรอบพื้นที่วัด รวมทั้งจิตอาสา ร่วมแห่องค์กฐิน พร้อมบริวารขอ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผอ.สน.ดอ.(มพ.) และนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านฉาง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่, ผู้ประกอบการ พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และชุมชนโดยรอบพื้นที่วัด รวมทั้งจิตอาสา ร่วมแห่องค์กฐิน พร้อมบริวารขอ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผอ.สน.ดอ.(มพ.) และนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านฉาง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่, ผู้ประกอบการ พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ และชุมชนโดยรอบพื้นที่วัด รวมทั้งจิตอาสา ร่วมแห่องค์กฐิน พร้อมบริวารของกฐินทาน เข้าสู่ศาลาการเปรียญ วัดชลธาราม (พยูน) เพื่อเตรียมพร้อมงานทอดกฐินสามัคคี สำหรับผู้ที่ได้ร่วมทอดกฐิน นอกจากจะได้สร้างบุญแล้ว ยังสร้างกุศลให้กับวัด ยังได้ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลของชีวิต ขอเชิญผู้มีจิตเป็นกุศล ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดชลธาราม ( พยูน ) ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

โพสต์เมื่อ :
2566-11-15 09:26:50
 223
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์