ตอนที่ 13เป้าหมายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าก็คือความสุขของชุมชนอย่างยั่งยืน

ตอนที่ 13เป้าหมายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าก็คือความสุขของชุมชนอย่างยั่งยืน
ตอนที่ 13

เป้าหมายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าก็คือความสุขของชุมชนอย่างยั่งยืน

ไม่ว่าในปีนี้หรือปีต่อไปกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นธรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้ายที่สุดคือผลลัพธ์ที่ทุกคนในชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต่อยอดและพัฒนาชุมชนของตนให้มีความสุขอย่างแท้จริงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติเพื่อความสุขของชุมชนอย่างยั่งยืน
โพสต์เมื่อ :
2567-02-09 08:57:10
 107
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์