ตอนที่ 14 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพราะความสำเร็จของชุมชนคือกำลังใจในการทำงานของเรา

ตอนที่ 14 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพราะความสำเร็จของชุมชนคือกำลังใจในการทำงานของเรา
ตอนที่ 14

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพราะความสำเร็จของชุมชนคือกำลังใจในการทำงานของเรา

โครงการต่างๆที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองทำสำเร็จไปแล้วมีอยู่มากมายช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนโดยสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานการจัดทำแผนงานโครงการทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นแผนงานโครงการโดยชุมชนเพื่อชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างแท้จริงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติเพื่อความสุขของชุมชนอย่างยั่งยืน
โพสต์เมื่อ :
2567-02-09 15:03:34
 45
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์