ตอนที่ 15 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการสื่อสารอย่างเข้าถึงและเข้าใจประชาชน

ตอนที่ 15 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการสื่อสารอย่างเข้าถึงและเข้าใจประชาชน
ตอนที่ 15

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการสื่อสารอย่างเข้าถึงและเข้าใจประชาชน

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าด้วยการสื่อสารอย่างเข้าถึงและเข้าใจประชาชนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนผ่านคณะกรรมการกองทุนระดับพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการการแก้ไขปัญหาเพื่อจัดทำเป็นแผนงานและโครงการที่ตอบโจทย์ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างระบบสวัสดิการของชุมชนที่มีคุณภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน กองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติเพื่อความสุขของชุมชนอย่างยั่งยืน
โพสต์เมื่อ :
2567-02-12 09:04:40
 45
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์