ตอนที่ 16กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมมัสยิดอิสลาม

ตอนที่ 16กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมมัสยิดอิสลาม
ตอนที่ 16

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมมัสยิดอิสลาม

โครงการดีๆจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่นอกจากจะช่วยเรื่องทางกายแก่ผู้คนแล้วยังได้ช่วยสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในชุมชนกับการสร้างมัสยิดให้แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยไม่เพียงแค่คนในชุมชนยังรองรับคนที่เข้ามาทำงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งทำให้การทำพิธีทางศาสนาของชาวอิสลามสะดวกยิ่งขึ้น
โพสต์เมื่อ :
2567-02-12 13:37:07
 119
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์