โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 Gulf MTP. จับมือ สทร. “ สร้างธาคารปู อนุรักษ์พันธ์สัตว์ทะเล “ ณ กลุ่มประมงพื้นบ้าน เก้ายอด จ.ระยอง

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 Gulf MTP. จับมือ สทร. “ สร้างธาคารปู อนุรักษ์พันธ์สัตว์ทะเล “ ณ กลุ่มประมงพื้นบ้าน เก้ายอด จ.ระยอง
โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 Gulf MTP. จับมือ สทร. “ สร้างธาคารปู อนุรักษ์พันธ์สัตว์ทะเล “ ณ กลุ่มประมงพื้นบ้าน เก้ายอด จ.ระยอง


วันที่ 2 เมษายน 2567 สำนักงาน ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) พร้อมด้วย โครงการท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด ระยะที่ 3 ประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ (PMSC) จัดกิจกรรมสร้างบ้านปู อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ เป็นธนาคารปูแสม ร่วมกับวิสาหกิจกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเก้ายอด ณ ป่าชายเลน กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเก้ายอด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
นายศุภฤกษ์ โสภณราพงษ์ ผช.ผจก.ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท Gulf MTP โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมกับ สทร. ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัท ฯ และ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 ในการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพของชาวประมงพื้นบ้าน
สร้างบ้านปู ธนาคารปู เพื่ออนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ เพื่อแหล่งที่อยู่อาศัยของปูทะเล การเพาะพันธุ์ และขยายพันธุ์ สู่ท้องทะเล อนุรักษ์ อนุบาล พันธุ์สัตว์น้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป ทุกหน่วยงานมีนโยบายและให้ความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวประมงพื้นบ้านในชุมชน พวกเราตระหนักเสมอว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ต้องร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวชุมชน และเมืองระยอง

โพสต์เมื่อ :
2567-04-02 15:15:02
 34
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์