กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยจัดงาน “สงกรานต์ 2567”

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยจัดงาน “สงกรานต์ 2567”
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยจัดงาน “สงกรานต์ 2567”

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายสรไนย เลิศอักษร ประธานกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุดและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมถึงประธานและคณะกรรมการชุมชนทั้ง 38 ชุมชน เข้าร่วมงาน

ในวันเดียวกันนี้ กลุ่ม ปตท. ยังได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมสงกรานต์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 380,000 บาท พร้อมกับมอบทุนสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุดจำนวน 1,900,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในเทศบาลเมืองมาบตาพุดอีกด้วย

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

โพสต์เมื่อ :
2567-04-02 15:22:37
 52
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์