กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ได้รับรางวัล “ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประเภทองค์กร ประจำปี 2567“

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ได้รับรางวัล “ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประเภทองค์กร ประจำปี 2567“
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ได้รับรางวัล “ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประเภทองค์กร ประจำปี 2567“

วันที่ 31 มีนาคม 2567 นายวิเชียร อาจองค์ ผู้บริหารกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เป็นผู้แทน กลุ่ม ปตท. เข้ารับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จังหวัดระยอง ประจำปี 2567 จากนายกำธร เวหน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยรางวัลดังกล่าว กลุ่ม ปตท. ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยองและสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรที่ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

โพสต์เมื่อ :
2567-04-02 15:29:37
 34
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์