SPRC จัดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ด้านการทำแปลงเกษตรและการทำศูนย์เรียนรู้อย่างมืออาชีพ

SPRC จัดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ด้านการทำแปลงเกษตรและการทำศูนย์เรียนรู้อย่างมืออาชีพ
SPRC จัดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ด้านการทำแปลงเกษตรและการทำศูนย์เรียนรู้อย่างมืออาชีพ

23 เมษายน 2567: บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC จัดโครงการ “ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ด้านการทำแปลงเกษตรและการทำศูนย์เรียนรู้อย่างมืออาชีพ” ณ อรุณฟาร์มวิลเลจ จังหวัดชลบุรี

โครงการนี้มุ่งมั่นส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการเกษตรยุคใหม่ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่ยั่งยืน และการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำผ่านเทคนิคการทำผักยกแคร่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยฐานบรรยายความรู้หลากหลายหัวข้อ อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเชื้อไตรโคเดอร์ม่า และลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาการทำผักยกแคร่

คุณพรทิพย์ วีระพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและโครงการพิเศษ SPRC กล่าวในพิธีเปิดว่า “SPRC มุ่งมั่นส่งเสริมความยั่งยืนของชุมชนรอบโรงงานผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ หวังให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความมุ่งมั่นของ SPRC ที่ต้องการสนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้ นำไปต่อยอดพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ และแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

โครงการนี้ได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานหนองหวายโสม, วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพการเกษตร ชุมชนวัดมาบตาพุด, วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพเสริม ชุมชนวัดมาบตาพุด, วิสาหกิจชุมชนวัดชากลูกหญ้า, ชุมชนบ้านล่าง, และชุมชนห้วยโป่งใน 1

SPRC มุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการดีๆ เช่นนี้ต่อไป เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนรอบโรงงานให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน

โพสต์เมื่อ :
2567-05-03 16:10:38
 55
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์