TEX เติบโตอย่างเข้มแข็ง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้สำเร็จ

TEX เติบโตอย่างเข้มแข็ง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้สำเร็จ


TEX เติบโตอย่างเข้มแข็ง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้สำเร็จตามเป้าหมายด้วยการบริหารงานภายใต้แนวทางของ คุณวัชรี หาญวงศ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด
"งานได้ผล คนเป็นสุข สนุกกับ Digital"

#TEX #ThaiEthoxylate
#เติบโตอย่างยั่งยืน
โพสต์เมื่อ :
2567-06-06 15:48:30
 32
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์