GC คว้า 6 รางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย (14th Asian Excellence Award) สะท้อนการเป็นผู้นำและการดำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน

GC คว้า 6 รางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย (14th Asian Excellence Award) สะท้อนการเป็นผู้นำและการดำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน
GC คว้า 6 รางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย (14th Asian Excellence Award) สะท้อนการเป็นผู้นำและการดำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้แทนรับ 6 รางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2567 (14th Asian Excellence Award) จากนิตยสาร Corporate Governance Asia สะท้อนการเป็นผู้นำและการดำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
6 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) จำนวน 2 รางวัล รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company) และรางวัลความยั่งยืนแห่งเอเชีย (Sustainable Asia Award)
รางวัล Asian Excellence Award จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินของฮ่องกงและเอเชีย ที่มอบให้แก่ผู้นำและองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กร มีธรรมาภิบาล มีการจัดการทางด้านการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดีในระดับสากล โดยพิจารณารางวัลจากข้อมูลองค์กรร่วมกับผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั่วภูมิภาคเอเชีย
โพสต์เมื่อ :
2567-06-08 08:48:17
 51
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์