HMC Polymers ปลูกป่าเพิ่มปอดเพื่อคนระยอง ปี 3

HMC Polymers ปลูกป่าเพิ่มปอดเพื่อคนระยอง ปี 3

HMC Polymers ปลูกป่าเพิ่มปอดเพื่อคนระยอง ปี 3บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (ระยอง) จัดกิจกรรม “ปลูกป่า เพิ่มปอด เพื่อคนระยอง ปี 3” โดยคุณชาตรี พลับพลา รองประธานสายงานปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ และจิตอาสากว่า 50 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ฟิ้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนป่าไม้ธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดระยอง ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากระเฉด เพ แกลง บ้านต้นลำดวน หมู่ที่ 6 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ในพื้นที่ 2 ไร่ ปลูกต้นไม้รวมทั้งสิ้น 400 ต้น ประกอบด้วย กล้าไม้เบิกนำ กล้าไม้กินได้ และกล้าไม้ยืนต้น ได้แก่ กระถินเทพา มะฮอกกานี สะเดา ขนุน สะตอ ไผ่หวาน พะยูง ประดู่ป่า ยางนา ตะเคียนทอง เป็นต้น ในการนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากคุณวัชระ กันตังกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คุณสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ระยอง ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และกลุ่มสุดสาครระยอง ออฟโรด ร่วมปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาอนึ่ง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่า เป็นการขานรับนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากคุณชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในการย้ายกล้าไม้ (ต้นประดู่ป่า) ลงปลูกในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ อีกด้วย บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของการจัดการเพิ่มพื้นป่าไม้ และแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จึงเริ่มกิจกรรมปลูกต้นไม้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน โดยตั้งเป็นแผนงาน 5 ปี ในการเพิ่มพิ้นป่าจำนวน 10 ไร่ และปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น ตามวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ อนุรักษ์ผืนป่า และสนับสนุนคนในพื้นที่ให้มีองค์ความรู้ในการจัดการดูแลผืนป่าในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสืบไป
โพสต์เมื่อ :
2565-08-02 12:59:40
 200
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์