BST ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 มอบทุนการศึกษา แก่น้องๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างคนคุณภาพ

BST ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 มอบทุนการศึกษา แก่น้องๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างคนคุณภาพ
BST ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 มอบทุนการศึกษา แก่น้องๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างคนคุณภาพ
บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน 38 ชุมชน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 570,000 บาท ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 BST เราเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรให้การดูแลและสนับสนุนผลักดันอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมเด็กๆ ในชุมชนที่ยังขาดโอกาส  และขาดทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง  เพราะการศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความรู้ให้เด็กๆ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน BST เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด โดยการบริหารจัดการ ตามแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) โดยมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals; SDGs)BST "มุ่งมั่นความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมอยู่คู่ชุมชน"
โพสต์เมื่อ :
2566-03-17 09:33:17
 131
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์