รายการบทความที่ค้นหา

รายการบทความที่ค้นหา

667 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-16 15:25:24
GC ร่วมงานวันทะเลโลก “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร”
235 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-19 16:15:20
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 พนักงานจิตอาสา บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง จ.ระยอง โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
235 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-02-01 09:30:21
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ดูดซับน้ำมัน (Oil Absorbent Pads)
235 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2566-04-07 11:38:44
SPRC ลงนาม MOU ขับเคลื่อนสู่ Net Zero EEC ✍️
232 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-10 09:38:09
กลุ่มปตท.จังหวัดระยอง ประกาศความร่วมมือโครงการสิ่งแวดล้อม ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ใช้นวัตกรรม ความรู้ความเชี่ยวชาญ พนักงานในกลุ่ม ปตท. ขับเคลื่อนจังหวัดระยอง ช่วยรักษาสมดุลโลกมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
230 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-18 14:07:02
เมื่อวันที่ 18 มี.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลน้ำคอก เทศบาลตำบลเชิงเนิน และภาคเอกชนในพื้นที่ มีนายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง นายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง นายประเชิญ เห่งยี้ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน นายณรงค์ ขาวนวล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคอก ผู้แทนบริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง และจิตอาสาชาวจังหวัดระยอง ร่วมโครงการฯ ภายในงานมีกิจกรรมเก็บผักตบชวา และวัชพืช ติดตั้งตาข่ายดักขยะรวมทั้งกิจกรรมการนำผักตบชวามาทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ประโยชน์
230 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-27 12:02:56
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (TEX) เข้ารับมอบรางวัลโครงการ ส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( CSR-DIW CONTINUOUS AWARD) ประจำปี 2565
228 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-09 16:59:27
GC ประกาศอัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี สำหรับหุ้นกู้อายุ 7 ปี ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป และให้สิทธิแก่ผู้สูงวัยในการจองซื้อหุ้นกู้ก่อน เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 22 – 29 มิ.ย. นี้ พร้อมเดินหน้าเป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
227 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-19 16:21:27
GC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป และให้สิทธิผู้สูงวัยในการจองซื้อหุ้นกู้ก่อน คาดเสนอขายระหว่างวันที่ 22 – 29 มิ.ย. นี้ พร้อมเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุน มุ่งสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง
227 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-16 14:34:11
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ส่งมอบเส้นทางเดิน-วิ่งและระบบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่ากว่า 2,700,000 บาท ให้เป็นทรัพย์สินในการดูแลบำรุงรักษาของวัดกรอกยายชา และชุมชน มุ่งยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
226 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-07 15:05:13
โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนท้องถิ่น รวมถึงนักท่องเที่ยว ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว รวมถึงกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ บริษัทฯ จะจัดโครงการฯ นี้ สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดระยอง จำนวน 3 รุ่น ให้แก่ นักเรียนในระดับมัธยมปลาย (ม.4 - ม.6) และ/หรือคุณครูที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยรุ่นแรกจะจัด ให้แก่ 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร และโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำระยอง โรงเรียนละ 25 คน รวมทั้งหมด 50 คน ซึ่งจะดำเนินการอบรมเป็นเวลา 2 วันคือ วันที่ 25 – 26 เมษายน 2565 ณ โรงแรมระยองบีช หาดแม่รำพึง จ.ระยอง
223 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-01 14:46:04
กรุงเทพฯ – 1 เมษายน 2565 – โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับ Nature Plearn Club และภาคีพันธมิตร iNaturalist ชวนคนไทยร่วมชาเลนจ์ "ปฏิบัติการสำรวจธรรมชาติในเมือง (City Nature Challenge 2022" แข่งขันกับอีก 400 กว่าเมืองทั่วทุกมุมโลก ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565 (ประกาศผล 9 พฤษภาคม) เพียงร่วมด้วยช่วยกันค้นหาสิ่งมีชีวิตรอบบ้านหรือชุมชนของตนเอง ถ่ายรูป และแชร์ผ่านแอปพลิเคชัน iNaturalist เตรียมความพร้อมผ่านกิจกรรมเสวนาออนไลน์บ่ายวันที่ 3 เมษายนนี้ (รับชมผ่าน Dow Thailand Facebook) ที่จะมาตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานแอปฯ และแนะนำอุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับการสำรวจธรรมชาติรอบบ้าน มารวมพลังเพื่อประกาศศักดาเมืองไทยให้เป็นแชมป์โลก และร่วมสร้างฐานข้อมูลระหว่างประเทศเกี่ยวกับธรรมชาติในเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป
223 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-12 14:29:55
กลุ่มบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST Group) ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ชุมชน ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง ระหว่างวันที่ 7-30 เมษายน 2565
220 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-11 17:05:09
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (Vocational Electrical System Engineering Practice College – V-EsEPC) และโครงการสนับสนุนช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
219 ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์