รายการบทความที่ค้นหา

รายการบทความที่ค้นหา

1143 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-23 14:03:23
HMC Polymers ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระยอง
334 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2566-11-10 15:21:45
ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ผนึกกำลังพันธมิตรขับเคลื่อน “ระยอง” นำร่องจัดการบรรจุภัณฑ์แบบ Closed-Loopผ่านโครงการ “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ข.ขวด หมุนเวียน เป็นขวดใหม่”
333 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-18 13:02:17
BST ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในสถานการณ์ COVID-19 ของประชาชนที่กักตัวเองอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)  
332 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-23 14:28:13
ของดีระยอง ออฟไลน์
331 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-09 16:59:27
GC ประกาศอัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี สำหรับหุ้นกู้อายุ 7 ปี ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป และให้สิทธิแก่ผู้สูงวัยในการจองซื้อหุ้นกู้ก่อน เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 22 – 29 มิ.ย. นี้ พร้อมเดินหน้าเป็นผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
327 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-18 14:07:02
เมื่อวันที่ 18 มี.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลน้ำคอก เทศบาลตำบลเชิงเนิน และภาคเอกชนในพื้นที่ มีนายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง นายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง นายประเชิญ เห่งยี้ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน นายณรงค์ ขาวนวล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคอก ผู้แทนบริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง และจิตอาสาชาวจังหวัดระยอง ร่วมโครงการฯ ภายในงานมีกิจกรรมเก็บผักตบชวา และวัชพืช ติดตั้งตาข่ายดักขยะรวมทั้งกิจกรรมการนำผักตบชวามาทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ประโยชน์
322 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-07 15:23:34
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ได้จัดพิธีเปิดโครงการมัคคุเทศก์น้อยบีแอลซีพี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธี นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ได้กล่าวว่า “โครงการ มัคคุเทศก์น้อยบีแอลซีพี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และฝึกฝนให้เยาวชนมีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รวมถึงช่วยพัฒนาให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ในอนาคต โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีเสมอมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดระยอง ได้แก่ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม, โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ, โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร, โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด”
321 ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์