รายการบทความที่ค้นหา

รายการบทความที่ค้นหา

667 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-02 17:53:12
Dow ปรับภูมิทัศน์ชายหาดพยูน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
251 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-02 16:42:02
TEX มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา โดยตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ( คสส. )
251 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-12 10:22:19
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โดยมีนายแพทย์ศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงศ์ รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้รับมอบ
247 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-12 09:47:44
วันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โททาล คอร์เบียน พีแอลเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงชุมชนพยูน 1 และชุมชนวัดบ้านฉาง นำทีมโดยประธานชุมชนวัดบ้านฉางคุณชมนาท สวัสดิ์ภูมิ และคุณไพลิน โด่งดังพร้อมมอบมอบของใช้และถุงยังชีพ
246 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-07 15:23:34
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ได้จัดพิธีเปิดโครงการมัคคุเทศก์น้อยบีแอลซีพี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เป็นประธานในพิธี นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ได้กล่าวว่า “โครงการ มัคคุเทศก์น้อยบีแอลซีพี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และฝึกฝนให้เยาวชนมีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รวมถึงช่วยพัฒนาให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ในอนาคต โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีเสมอมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดระยอง ได้แก่ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม, โรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำ, โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร, โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด”
243 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-22 15:36:33
โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด เป็นโครงการที่พวกเราภูมิใจ เพราะ GC และพันธมิตร ได้ช่วยกันฟื้นฟูป่ามากว่า 9 ปี บนพื้นที่กว่า 2,500 ไร่ ทำให้ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 32,807 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 364,513 ต้นแล้วทีเดียว!
241 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-18 13:02:17
BST ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในสถานการณ์ COVID-19 ของประชาชนที่กักตัวเองอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)  
241 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-01-02 10:29:02
หมอตี๋ เปิดงานเคาต์ดาวน์ระยอง
238 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-21 15:12:09
ไออาร์พีซี ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมหนังใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ อันทรงคุณค่าของไทยที่มีอายุยาวนานกว่า 200 ปี ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก จึงได้ร่วมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน ณ งานหนังใหญ่ไฟกะลา ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 18.30 น. ที่วัดบ้านดอน เทศบาลตำบลเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ที่ผ่านมา โดยมี นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบเกียรติบัตรให้กับ นายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ในโอกาสสนับสนุนโครงการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนมาโดยตลอดเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี ไออาร์พีซี ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสาน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกชาวจังหวัดระยอง ให้มีความรักและภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การแสดงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดระยอง
237 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-13 08:13:39
12 พฤษภาคม 2565 - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) และ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยหลักการของปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา” ต่อยอดความสำเร็จโครงการห้องเรียนเคมีดาว ซึ่ง Dow และ สมาคมเคมีฯ ได้ร่วมดำเนินงานมานานกว่า 9 ปี เตรียมพร้อมขยายวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์แนวใหม่ไปยังโรงเรียนในเครือ สพฐ. ทั่วประเทศ
236 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-02-03 09:50:33
GC ประสบความสำเร็จออกหุ้นกู้ จำนวน 30,000 ล้านบาท
236 ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์