รายการบทความที่ค้นหา

รายการบทความที่ค้นหา

667 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-12 10:16:22
นายภุชงค์ วีรวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส หน่วยงานชุมชน สื่อและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ มอบวัสดุในการควบคุม ป้องกันและลดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับบุคคลากรของ รพ.สต.ตะพง ,ยายดา ,ก้นหนอง,บ้านแลง ,นาตาขวัญ ,เขาวังม่าน,หนองจอก,บ้านดอนและคลินิกอบอุ่น เทศบาลนครระยอง รายการรวมประกอบด้วย แอลกอฮอล์ 90 ลิตร ชุด PPE 540 ชุด CPE 450 ชุด ถุงแดง 3,600 ใบ ชุดตรวจ ATK 900 ชุด เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ไออาร์พีซี มุ่นมั่นในการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป
217 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-02-01 09:19:08
รมว.ทส.บินด่วนติดตามสถานการณ์คราบน้ำมันหาดแม่รำพึง
215 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-07-18 15:16:00
GC มุ่งสู่อนาคต กับนวัตกรรมความยั่งยืน
213 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-16 15:41:22
Dow คว้ารางวัลองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
211 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-27 13:12:17
โครงการ “ไทยช่วยไทย เกษตรกรอยู่ได้” เป็นโครงการนำร่องเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในพื้นที่จังหวัดระยอง แจกฟรี สับปะรด 1 ลูก เมื่อเติมน้ำมันครบ 1,000 บาท โดย GC ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วยสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดระยอง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด และ สถานีบริการน้ำมัน PTT Golden Avenue
211 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-02 09:21:36
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมการประชุม Online กับนักลงทุนสถาบันจากทั่วโลก เพื่อนำเสนอรายละเอียดการจำหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (USD Bond) ซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (GC Treasury Center)โดยได้รับความสนใจและมีนักลงทุนสถาบันจากทั่วโลกทั้งจากสหรัฐฯ ยุโรปและเอเชีย จำนวนกว่า 300 สถาบัน ยื่นจองซื้อหุ้นกู้ โดยมียอดจองสูงถึง 7 เท่า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อหุ้นกู้ของ GC เป็นอย่างมาก นับเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ครั้งแรกในปีนี้ของบริษัทในประเทศไทย
208 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-25 08:36:45
นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า “ภาคเกษตรกรรมนับว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลิตผลจากภาคเกษตรกรรมถูกนำไปแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคเกษตรกรรมยังเป็น “ฐานราก” ของเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่น โดยศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จ.ระยอง เป็นโครงการที่บริษัทฯ ได้บูรณาการนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรของ IRPC เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตด้วยเกษตรกรรมสมัยใหม่ และเป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน ที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและเกษตรกร ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน และเป็นหนึ่งในโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มของกลุ่ม ปตท.”
207 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-16 14:26:36
SCGC ร่วมประกาศเจตนารมณ์วันทะเลโลก 65 รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร พร้อมเดินหน้าลดปัญหาขยะทะเลแบบบูรณาการ จับมือ ทช. เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิทักษ์ทะเลแห่งใหม่ใจกลางเมืองระยอง
206 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-05 08:36:56
วันที่ 2 เมษายน 2565 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชุมชนบ้านปลวกเกตุ จัดกิจกรรมแห่ขบวนผ้าป่าสามัคคีในงานเทศน์มหาชาติวัดปลวกเกตุ ประจำปี 2565 โดยมี นายวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ต.เชิงเนิน และ ต.ตะพง ร่วมเป็นประธานถวายผ้าป่าสามัคคี
206 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-03 15:15:24
เมื่อวันที่ 2 พ.ค.ที่ร้านนายดำผลไม้ออนไลน์ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง นางมาริน สมคิด เกษตรจังหวัดระยอง และนายเจษฎา จันทโชติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดระยอง ร่วมเปิดจุดจำหน่ายผลไม้ของจังหวัดระยอง ภายใต้กิจกรรมการบริโภคผลไม้ “พาณิชย์ Fruit Festival 2022”พร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ รวมจำนวน 200 จุด แยกเป็นในภูมิภาค 100 จุด ในกรุงเทพฯ จำนวน 100 จุด โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานเปิดทางออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 2-8 พ.ค.65 นี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผลไม้ตลาดในประเทศ และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกร
204 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-12 11:34:49
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ชมรมประชาสัมพันธุ์ กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม ส่งมอบข้าวสารหอมมะลิ 100 % ถุงละ 5กก. จำนวน 1000 ถุง ,ไข่ไก่ แผงละ 30 ฟอง จำนวน 800 แผง ,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แพ็ค 10 ซอง จำนวน 828 แพ็ค ,และน้ำดื่ม ขนาด 350 มล. จำนวน 800แพ็ค ให้กับเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉาง โดยมีนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนร่วมรับมอบ
204 ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์